-->

NEW UPDATE

CCC PRACTICAL PAPER 5.11.15

Post a Comment
��CCC PRACTICAL PAPER��
તા-૫/૧૧/૨૦૧૫ સમય-૧૨:૩૦ લેબ નંબર - ૨  નુ પેપર
Q-1 તમારા સીટનંબરનુ ફોલ્ડર બનાવો
Q-2 તમારા નામનુ સબ ફોલડર બનાવી તેમા સ્પોર્ટનુ ફોલ્ડર તેમા આઉટડોર અને ઈનડોર ફોલડર બનાવી તેમા મનગમતી ગેમોના નામ લખો નોટપેડમા
Q-3 તમારા નામના ફોલડરમા પર્સનલ માહિતીની ફાઈલ બનાવો નોટપેડમા

Q-4 પેન્ટમા કુદરતી દ્રશ્ય બનાવો

Q-5.મેલ આયડી કન્ફ્યુગર કરો

Q-6 ગુજરત રાજ્ય વિશેનો ફકરો તેમા ચીત્ર અને ટેબલ

��������������������

Time 3 to 5/30

(1) folder subfolder

(2) gandhinagr vise 5 vakyo lakhi copy paste karo notepad ma

(3) paint ma kudrati drashya dosro

(4) word ma hakpatrak no namuno

(5) outlook ma emiail moklo file photo attach karo

Related Posts

Post a Comment

Subscribe Our Newsletter